تناسب اندام بانوان
تناسب اندام بانوان
برای اغلب خانمها اضافه وزن ، عکس العمل رژیم غذایی است. این دسته از خانمها بدون اینکه با پزشک کشورت کنند، به رژیم سخت روزه می پردازند و خود را از خوردن و آشامیدن محروم می سازند.

تناسب اندام بانوان

تناسب اندام به اسکلت استخوانی ، میزان چربی و عضلهء مربوط به آن بستگی دارد برای اسکلت بندی بدن هیچ کاری نمی توان کرد، ولی عضله و چربی را می توان تغییر داد.

انسان برای انجام کارهای عملی به مقداری چربی نیاز دارد. چربی قسمتهای استخوانی بدن را مثل بالشتک فرا میگرد و حالت نرمی به آنها می بخشد. همچنین درجه ء حرارت بدن را حفظ می کند و به عنوان منبع انرژی برای بدن است. چربی به صورت لایه هایی، قسمت خارجی بدن و اندامهای درونی(مثل قلب و رگهای خونی) را می پوشاند و قسمتی از عضله را نیز تشکیل می دهد به جز بعضی از ساختمانهای عصبی و نیز غدد در بقیه قسمتهای بدن به علت زیاده روی در غذا و عدم فعالیت مناسب، چربی وجود دارد.

عضله از اندامهای ارادی است. در جوانی تا حدودی فعال و پرجنب و جوش هستیم و تونسیتهء عضلات مان تا حدودی خوب است. هر قدر کمتر فعالیت کنیم، عضلات ما را به همان اندازه تونسیتهء خود را از دست می دهندو چربی به جای آن پر می شود. وقتی عضله ای فعال نباشد، رفته رفته تحلیل می رود و به جای عضله ء از دست رفته، چربی پر می شود. آنچه به عضلات شکم اجازه می دهد تا برآمده شوند، جز ضعف عضلات شکم و چربی زیاد، چیز دیگری نیست. برای اینکه عضلات شکمی نداشته باشید آنها را با تمرین تقویت کنید.

تونیسته ء عضلات در حفظ اندام نقش بسیار موثری دارد; لذا تنها با رژیم غذایی نمی توان تونسیتهء آنها را در حد مطلوب نگهداشت. بهترین کار در این مورد، ادغام رژیم غذایی و تمرین است. برای تقویت عضلات، برنامه تمرینی در نظر بگیرید; البته به منظور عضلات حجیم نیست;بلکه هدف حفظ تناسب اندام با تقویت کردن و بالا بردن تونسیتهء عضلات است.

رژیم غذایی

برای اغلب خانمها اضافه وزن ، عکس العمل رژیم غذایی است. این دسته از خانمها بدون اینکه با پزشک کشورت کنند، به رژیم سخت روزه می پردازند و خود را از خوردن و آشامیدن محروم می سازند.

معمولا می توانید با استفاده از عادات رژیم غذایی معقول و مداوم، نیاز به کاهش شدید از غذا خوردن را حذف کنید در افراد معمولی ، چربی کم کم در بدن ذخیره می شود. قبل از اینکه به تجمع چربی بدن فکر کنید، باید بدانید که ماه ها طول میکشد تا چربی در بدن شما جمع شده باشد. بدون تغییر در رفتار غذایی و تمرین بدنی نمی توانید آن را از بدن دفع کنید. وقتی تنها به رژیم سخت تکیه میکنید، بعد از مدتی متوجه می شوید که چربی اطراف بدن شما را گرفته است. تغییر اندک در رژیم غذایی بعد از مدتی، چربی بدنی را از بین می برد ; مثلا می توانید از مصرف قند پرهیز کنید. با کاهش کالری بعد از مدتی می توانید در کاهش چربی بدن، تغییر خوبی به وجود آورید وقتی این کار را انجام دادید و کاهش تدریجی چربی بدن را ملاحظه کردید، باید همین روش غذایی را نیز دنبال کنید و دیگر به روش قدیم باز نگردید.

خواندن این مطلب را از دست ندهید!
رژیم اورژانسی یا رژیم سریع چیست

برای کسب آمادگی جسمانی چه می توانید انجام دهید ؟

اگر نمیتوانید به برنامه هر روزه در حد قهرمانی رو آورید ، باید هفته ای چند روز تمرین کنید. اگر هفته ای سه روز به تمرین بپردازید، می توانید انتظار داشته باشید که از نظر آمادگی جسمانی در حد مطلوبی هستید. کار منزل هرچند ممکن است همچون تمرینی فشرده باشد ولی چون حرکات انعطاف پذیری ندارد، و نیز چون تمام عضلات بدن فعالیت نمی کنند، تمرین مناسبی نیست.لذا اگر کار منزل در روز را به عنوان فعالیت آمادگی جسمانی به حساب می آوریم باید حرکات انعطاف پذیری و حرکاتی که تمام عضضلات در ان دخیل باشند به آن افزود.

تمرینهای ویژه نیز عین کار در منزل است که در آن عضلات ویژه ای فعال هستند و باید حرکاتی را به آن اضافه کرد که تمام عضلات بدن در آن غعالیت یا ورژشی (حتی کار منزل) می پردازند. مهم این است که باید یک سری حرکات را به فعالیت اضافه کرد تا عضلاتی که فعالیت ندارند نیز فعال شوند در ضمن شدت تمرین نیز به حد تاثیرپذیری برسد. مثلا اگر با ۶۰ الی ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه فعالیت کنید، تمرین موثر می شود.